Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 10.01.2021

1. Rekisterin nimi
BiteBoksi-verkkokaupan asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
BiteBoksi Oy
Y-tunnus: 3167895-7

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Outi Lindroos
Oksasenkatu 1a, 00100 Helsinki
moi@biteboksi.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
BiteBoksi Oy kerää asiakastietoja, joita tarvitaan verkkokaupan tilausten turvalliseen hallitsemiseen. Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen, käyttöoikeuksien hallintaan, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, tiedotustarkoituksissa sekä palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen. Mitään asiakkaan antamia tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoitukseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella ja/tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muu asiakkaan itse antama (lisä)tieto, käyttäjätunnus ja salasana.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetaan niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi BiteBoksi-verkkokaupan käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kenellekään kolmannelle osapuolelle elleivät Suomen viranomaiset niin vaadi.

10. Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat tietokoneellesi. Evästeet helpottavat kävijöiden kirjautumista sivuille ja evästeiden avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät sekä laatia yhdistelmätietoja kävijöistä. Evästeiden ansiosta pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja tarjota asiakkaillemme mahdollisimman sujuvan ostokokemuksen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan tietoja evästeiden avulla, evästeet voidaan ottaa pois käytöstä yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä huomioida, että verkkosivustomme ei välttämättä toimi asianmukaisesti ilman evästeitä.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käsittelemme kaikkea henkilökohtaista tietoa luottamuksellisesti ja kunnioittavasti.

Tietoja säilytetään lukituissa tiloissa ja tietojen käyttöoikeus on vain nimetyillä BiteBoksi Oy:ssä työskentelevillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Sähköinen tietokanta on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietokantaan ja järjestelmiin pääsee ainoastaan erikseen myönnettävällä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää asiakasrekisteristä vastaavalle henkilölle. Tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aikaisemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle ja tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyen valitus valvontaviranomaiselle.

13. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä täydentää, oikaisee tai poistaa rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä asiakasrekisteristä vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Pyydämme lähettämään kaikki yhteydenottopyynnöt ja tiedustelut koskien BiteBoksin asiakasrekisteriä ja tietosuojakäytäntöjä sähköpostilla osoitteeseen moi@biteboksi.fi